PREHĽAD O PARKOVANÍ V EURÓPE
Cieľom tejto štúdie EPA je pripraviť opis parkovacieho priemyslu v Európe, ktorý umožní zhodnotiť skutočný rozsah a prehľad. Prosím prečítajte si pripojené pokyny pred vyplnením dotazníka.

>>Ak nepoznáte odpoveď, viete však odhadnúť, urobte to.
Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo dotaz, obráťte sa prosím na EPA na info@europeanparking.eu
*1. Kontaktná osoba:  
*2. e-mail:  
*3. Názov obce:  
*4. krajina:  
 
 
 
Encuestafacil.com no es responsable de ningún contenido enviado y/o incluido en esta encuesta/examen.

Crea gratis tus encuestas/exámenes online encuestafacil.com

¿Necesita tu empresa una red privada corporativa?. Prueba makeanet.com