INTERCANVIS LINGÜÍSTICS URV /
INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS URV /
URV CONVERSATION EXCHANGES
1.- DADES D'INTERCANVI / DATOS DE INTERCAMBIO/EXCHANGE DETAILS
Si voleu fer un intercanvi lingüístic, ompliu les dades següents:
Si queréis realizar un intercambio lingüístico, rellenad los siguientes datos:
If you want to have a conversation exchange, please fill in the following details:
*1. Nom i cognoms:
Nombre y apellidos:
Full name:
  
*2. Tipus d'usuari:
Tipo de usuario:
Type of user:
  
*3. Edat:
Edad:
Age:
  
*4. Adreça electrònica:
E-mail:
  
*5. Llengua primera:
Lengua materna:
Mother tongue:
  
*6. Llengua a practicar:
Lengua a practicar:
Language you want to practise:
  
7. Nivell de la llengua a practicar:
Nivel de la lengua a practicar:
Level of the language you want to practise:
*8. Tipus d'intercanvi:
Tipo de intercambio:
Type of exchange:
  
*9. Disponibilitat horària:
Disponibilidad horaria:
Availability:
  
10. Observacions:
Observaciones:
Comments:
Gràcies per omplir el formulari d'intercanvis lingüístics URV. Tan aviat com trobem una parella lingüística adient per al vostre perfil, ens posarem en contacte amb vosaltres.
-----------------------------
Gracias por rellenar el formulario de intercambios lingüísticos URV. Tan pronto como tengamos una pareja lingüística adecuada para vuestro perfil, nos pondremos en contacto con vosotros.
-----------------------------
Thank you for filling in this form. We will get in touch with you as soon as we have found a conversation partner that matches your profile.
 
 
 
Powered by encuestafacil.com